Programele au trei semestre și candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-sunt absolvenţi de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licenţă;

-au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

-anterior înscrierii la concursul de admitere, au parcurs etapele procesului de selecţie şi au fost declaraţi apt pentru chemare în activitate în SRI.