Connect with us

ANUNȚURI

Comunicat de presă Apa Regio

Postat acum

on

07.05.2020

Comunicat de presă

Aparegio Gorj este în continuare ținta atacurilor politice și prezintă un interes major pentru administrația municipală. Nu pentru justificarea activității operatorului ci doar pentru informarea cât mai corectă și veridică a cetățenilor din județul Gorj, societatea aduce în atenția populației informări punctuale.
1. Majorarea/scăderea tarifelor la apă și canalizare
Tarifele practicate pentru serviciile de apă și canalizare de către Aparegio Gorj au fost stabilite în urma Directivelor Europene, pe baza legislației în vigoare și conform Contractului de Delegare. Până în anul 2013 ,tarifele la apă și canal au fost stabilite conform Strategiei de Tarifare trecându-se la tariful unic, cu mențiunea că în perioada 2013-2019 tarifele la apă și canal au suferit modificări doar în urma variației TVA-ului. Potrivit ultimei situații transmise de ANRSC la data de 30.04.2020, Aparegio Gorj, ocupă penultima poziție din punct de vedere al tarifelor practicate.(vezi atașament)

2. Taxarea Apei Pluviale

Având în vedere că în municipiul Târgu- Jiu sistemul de canalizare este și mixt, o parte din apa pluvială(“apa de ploaie”) colectată de pe suprafețele construite/ neconstruite este transportată spre Stația de Epurare Târgu- Jiu și supusă procesului tehnologic de epurare, ceea ce presupune costuri materiale ridicate. Apa pluvială nu se taxează, ci serviciile de întreținere a rețelelor de canalizare pluvială.

3. Investiții

Aparegio Gorj este operatorul regional de apă și canalizare al cărui obiect principal de activitate este captarea, tratarea şi distribuţia apei (Cod CAEN 3600), colectarea şi tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700).Prin urmare:
A În programele pentru proiectele majore sectoriale beneficiind de cofinanțare din fonduri de coeziune, naționale și fonduri proprii între anii 2015 – 2020 au fost și sunt în desfășurare :

A1.Proiectul : ,, Îmbunătățirea procesului de tratare la stațiile de apă din localitățile componente Preajba și Polata – Municipiul Târgu- Jiu ,, executat și pus în funcțiune până la 30.06.2016 pentru un modul de tratare a amoniului pe amplasamentul existent la STA Preajba și un modul de tratare a amoniului pe amplasamentul existent la STA Polata – valoare 2.270.000 Euro fără TVA din care contributia APAREGIO rămasă după perioada de încheiere a programului – POS Economii ( 31.12.2015 ) este de peste 850.000 Euro .
A2.Proiectele din programul POIM Faza II :
1.,, Reabilitarea și Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgu-Jiu –faza II –,, executat și pus în funcțiune până în anul 2017 pentru :
– 3,0 Km conducta noua de aducțiune de la sursa Runcu ;
-5,5 Km conducte noi și reabilitate pentru rețeaua de distribuție din municipiul Târgu- Jiu;
– 2,2 km conducte reabilitate pentru rețeaua de canalizare din municipiul Târgu – Jiu împreună cu 3 stații noi de repompare a apei uzate menajere – valoare 1.800.000 Euro fără TVA din care contribuția APAREGIO 480.000 Euro .
2.,, Lucrări la sursele de apă Târgu- Jiu rest de executat faza II –,, în desfășurare din anul 2017 până în anul 2023 ; valoare 1.500.000 Euro fără TVA
3. ,, Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgu- Jiu rest de executat faza II ,, în desfășurare din anul 2018 până în anul 2023 valoare ; 2.250.000 Euro fara TVA
A3.Programul POIM 2014 -2020 :
,, Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020 ,, în desfășurare din anul 2017 până în anul 2022 – valoare 2.700.000 Euro fără TVA și contribuție curentă APAREGIO de peste 170.000 Euro fără TVA , prin care se accesează fonduri de investiții cofinanțate din fondul de coeziune și fonduri naționale în Proiectul Major ,, PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ ,, pentru aproximativ 200 milioane Euro fără TVA din care pentru municipiul Târgu- Jiu de aproximativ 96 milioane Euro fără TVA la care APAREGIO are fixată o contribuție de 6% ( aproximativ 5,7 milioane Euro fără TVA ) cu începere de la sfârșitul anului 2020 și începerea anului 2021, cu indicatori fizici în evaluare la finanțatori pentru :

Indicatori Sistem alimentare cu apa
UM
Cantitatea totala
Surse de apa noi/reabilitate
buc
2
Conducte de aductiune noi/reabilitate
Km
28
Statii de tratare/clorinare noi/reabilitate
buc
3
Rezervoare de inmagazinare noi/reabilitate
buc
2
Statii de pompare noi/reabilitare
buc
3
Extindere retea de distributie
Km
5,3
Reabilitare retea de distributie
Km
48
Indicator Sistem canalizare
UM
Cantitate totala
Reabilitare retea de canalizare
km
16,4
Extindere retea de canalizare
km
61,1
Statii de pompare apa uzata noi
unitati
13
Statii de pompare apa uzata reabilitate
unitati

Conducte de refulare apa uzata menajera – noi
km
6,4
Conducte de refulare reabilitare
km

Statii de epurare noi
buc

Statii de epurare retehnologizate si extinse
buc
1
Conducta evacuare apa epurata
km
0,815
Dispecerat zonal SCADA
buc
1
Dispecerat regional SCADA
buc
1
Echipamente si vehicole intretinere si curatiere canalizare
buc
9

B Din programul cu fonduri proprii în anul 2018 a fost desfășurat proiectul :
,, Stație de ridicare a presiunii apei în zona ANL- Narciselor – Târgu- Jiu , județul Gorj ,, executat și pus în funcțiune până la 04.10.2018 , pentru o stație modulară de ridicarea a presiunii apei împreună cu legăturile de integrare în rețeaua de distribuție amplasată în zona străzii Marin Preda din municipiul Târgu – Jiu – valoare 10.200 Euro fără TVA .

Compartiment Relații Publice,
Aparegio Gorj

Publicitate
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ANUNȚURI

Caalitatea Apei Apa Regio

Postat acum

on

De către

RETEA MOTRU: pH: 7,07 unit de pH; Conductivitate: 254 µS/cm; Turbiditate: 0,98NTU; Oxidabilitate: 1,02 mgO2/l; Amoniu: <0,04 mg/l; Nitriti:  <0,07 mg/l; Azotati 1,877 mg/l; Cloruri: 7,657 mg/l; Duritate: 6,076 ˚germane; Clor rezidual: 0,298 mg/l; B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; PREAJBA: RETEA INTERSECTIE PREAJBA Clor rezidual 0,3 mg/l; TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l; NTG 220C 0 CFU/1ml, NTG 370C 0 CFU/1ml, B coliforme 0 CFU/100ml, Enterococi 0 CFU/100ml, Escherichia coli 0 CFU/100ml. POLATA: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l; BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l; TG-CARBUNESTI: RETEA PIATA TG-CARBUNESTI Clor rezidual 0,17 mg/l; CRETESTI FAM. CIOPLEA Clor rezidual 0,19 mg/l; SCOARTA: COPACIOASA NR.76 Clor rezidual 0,16 mg/l; BAZIN CERAT Clor rezidual 0,28 mg/l; BOBU NR 2 Clor rezidual 0,03 mg/l; TICLENI: RETEA SCOALA GEN. NR.1 Clor rezidual 0,3 mg/l; NOVACI: BAZIN Clor rezidual 0,41 mg/l; B. coliforme: 0 CFU/100 ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100 ml; NTG220C 0 CFU /1ml; NTG 37 0 C 0 CFU /1ml , RETEA SPITAL NOVACI Clor rezidual 0,21 mg/l; RUNCU: DOBRITA SAT RETEA Clor rezidual 0,2 mg/l; DOBRITA SPITAL BAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l, GURENI BAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l; BOROSTENI BAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l; LELESTI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l; BILTA BAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l; ARCANI RETEA Clor rezidual 0,2 mg/l , RUNCU RETEA Clor rezidual 0,2 mg/l; MOTRU: RETEA STR. MACULUI Clor rezidual 0,3 mg/l; IEZURENI: RETEA STR. PRINCIPALA NR.82 Clor rezidual 0,3 mg/l; ROVINARI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l; B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; NTG:220C 0 CFU /1ml; NTG.370C 0 CFU/1ml, RETEA PIATA ROVINARI Clor rezidual 0,3 mg/l; TG-JIU: RETEA SLT. M.C. OANCEA Clor rezidual 0,3 mg/l. TISMANA: BAZIN TISMENITA Clor rezidual 0,4 mg/l, BAZIN RUŞATA Clor rezidual 0,3 mg/l,BAZIN CELEI Clor rezidual 0,2 mg/l, BAZIN SOHODOL Clor rezidual 0,2 mg/l, , B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; NTG:220C 0 CFU /1ml; NTG.370C 0 CFU/1ml, RETEA TISMANA, STR. MANASTIRII Clor rezidual 0,2 mg/l; TURCENI ORAS TURCENI BAZIN Clor rezidual 0,5 mg/l, B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; NTG:220C 0 CFU /1ml; NTG.370C 0 CFU/1ml, RETEA PIATA CENTRALA TURCENI Clor rezidual 0,20 mg/l.

Continuă să citeşti

ANUNȚURI

Racordarea la canalizare este obligatorie. Ce riscă gorjenii nebranșați

Postat acum

on

De către

Stimati Utilizatori,

SC Aparegio Gorj SA, a implementat in aria sa de operare un proiect de investitii, cofinantat din fondul de Coeziune avand ca obiectiv general imbunatatirea infrastructurii de apa si canalizare in judetul Gorj. Scopul acestuia este de a crea o infrastructura de apa si de canalizare la standarde europene de care sa beneficieze toti utilizatorii de apa din mediul urban sau rural.
Potrivit prevederilor Legii nr. 241/ 2006, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare este obligatorie racordarea utilizatorilor la reteaua de canalizare ( art.31, alin.14 – Utilizatorii , persoane fizice sau juridice , inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare , existente sau nou- infintate, daca acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural.
In aceste conditii, SC Aparegio Gorj SA face apel catre toti utilizatorii care nu sunt racordati la reteaua de canalizare sa initieze demersurile pentru conectarea la sistemul public de canalizare, in zonele in care aceasta exista.
Precizam ca, nerespectarea de catre utilizatori a obligatiilor prevazute prin Lege 241/2006, modificata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei de catre personalul Garzii Nationale de Mediu.
In localitatiile din aria de operare a SC APAREGIO GORJ SA unde nu exista retea de canalizare, pana la realizarea lor, utilizatorii au obligatia a colecta apa uzata in bazine etans vidanjabile sau mini statii de epurare care sunt constituite si exploatate astfel incat sa nu se aduca prejudicii mediului si sanatatii populatiei.
Vidanjarea apelor uzate se face de catre operatorul regional SC Aparegio Gorj SA sau de catre un agent economic autorizat care a obtinut de la operator ACORDUL DE DEVERSARE privind locul si conditiile de evacuare a apelor uzate .

Va multumim ,

Director General
Ing. Traian Patrascoiu

Continuă să citeşti

ANUNȚURI

Calitatea apei Apa Regio

Postat acum

on

De către

RETEA RȊNCA: pH: 7,24 unit de pH; Conductivitate: 56,8 µS/cm; Turbiditate: 0,407 NTU; Oxidabilitate: 1,12 mgO2/l; Amoniu: 0,054 mg/l; Nitriti:  <0,07 mg/l; Azotati 0,558 mg/l; Cloruri: 4,963 mg/l; Duritate: 2,468 ˚germane; Clor rezidual: 0,281 mg/l; B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; PREAJBA: RETEA INTERSECTIE PREAJBA Clor rezidual 0,3 mg/l; TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l; NTG 220C 0 CFU/1ml, NTG 370C 0 CFU/1ml, B coliforme 0 CFU/100ml, Enterococi 0 CFU/100ml, Escherichia coli 0 CFU/100ml. POLATA: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l; BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,25 mg/l; TG-CARBUNESTI: RETEA SEDIU CED Clor rezidual 0,19 mg/l; CRETESTI, FAM. CIOPLEA Clor rezidual 0,18 mg/l; SCOARTA: COPACIOASA NR.76 Clor rezidual 0,20 mg/l; BAZIN CERAT Clor rezidual 0,31 mg/l; BOBU NR 2 Clor rezidual 0,02 mg/l; TICLENI: RETEA SEDIU CED Clor rezidual 0,3 mg/l; NOVACI: BAZIN Clor rezidual 0,40 mg/l; B. coliforme: 0 CFU/100 ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100 ml; NTG220C 0 CFU /1ml; NTG 37 0 C 0 CFU /1ml ,RETEA STR. NUCILOR Clor rezidual 0,20 mg/l; RUNCU: DOBRITA SAT RETEA Clor rezidual 0,2 mg/l; DOBRITA SPITAL RETEA Clor rezidual 0,2 mg/l, GURENI BAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l; BOROSTENI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l; LELESTI BAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l; ARCANI RETEA Clor rezidual 0,2 mg/l , RUNCU BAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l; MOTRU: RETEA PENNY MAGAZIN Clor rezidual 0,3 mg/l; IEZURENI: RETEA STR. PRINCIPALA NR.82 Clor rezidual 0,3 mg/l; ROVINARI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l; B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; NTG:220C 0 CFU /1ml; NTG.370C 0 CFU/1ml, RETEA STR. ALE. SCOLII, BL.G7 Clor rezidual 0,3 mg/l; TG-JIU: RETEA STR. VICTORIEI, CISMEA CEC Clor rezidual 0,3 mg/l. TISMANA: BAZIN TISMENITA Clor rezidual 0,4 mg/l, BAZIN RUŞATA Clor rezidual 0,4 mg/l,BAZIN CELEI Clor rezidual 0,2 mg/l, BAZIN SOHODOL Clor rezidual 0,3 mg/l, , B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; NTG:220C 0 CFU /1ml; NTG.370C 0 CFU/1ml, RETEA TISMANA, STR. MANASTIRII Clor rezidual 0,2 mg/l; TURCENI ORAS TURCENI BAZIN Clor rezidual 0,5 mg/l, B. coliforme: 0 CFU/100ml; Enterococi: 0 CFU/100 ml; Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml; NTG:220C 0 CFU /1ml; NTG.370C 0 CFU/1ml, RETEA STR. SF. GHEORGHE, BL. 37 Clor rezidual 0,20 mg/l.

Continuă să citeşti
Publicitate

Abonează-te

CURS VALUTAR